Hacettepe Mobil Planetaryumu

Hacettepe Üniversitesi Toplumsal Sorumluluk Projesi kapsamında ortaokul düzeyinde öğrenim gören öğrencilerimizin aileleriyle birlikte okul dışı öğrenme ortamında kazanacakları deneyimleri geçmiş tecrübeleriyle birleştirip eğlenerek, merak ederek, inceleyerek ve tartışarak sosyal bir etkileşim içerisinde öğrenmeleri hedeflenmektedir. Bu amaç kapsamında 2016 yılı Ekim ayından başlayıp sekiz ay ve her ay iki gün hafta sonunda - planetaryum etkinlikleri düzenlenecektir. Bunun yanı sıra, astronomi alanında uzman kişilerin de etkinliklere davet edilmesi planlanmaktadır.

Planetaryum
Footer